Wouter’s dood heeft mij geïnspireerd!

Op 23 november 2018 sloeg het noodlot toe. Wat nieuw en hoopvol had moeten zijn, de verhuis van vzw De Engelenhoeve naar een nieuwe locatie, veranderde in een catastrofe door het plotse overlijden van Wouter in de nacht voor de verhuis. De verhuis werd nog gerealiseerd door vele helpende handen maar dan viel alles begrijpelijkerwijze stil.

Als Wouter’s dooppeter speelde ik al langer met het idee om naar Compostella te wandelen. “Uit prestige zonder beweegredenen zou ik toch niet vertrokken zijn, het was geen prioriteit. Later eens dan! Gevoelsmatig had ik toch als dooppeter een verantwoordelijkheid. Ik wilde een nieuw startschot geven aan het project van De Engelenhoeve vzw op de nieuwe locatie dat als ‘Wouter’s Huis’ en ‘De Engelenhoeve 2.0’ zal opgezet worden. Ik zou naar Compostella gaan, en Wouter mag mee. Zo werd het traject ‘Wouter gaat op reis’ geboren.”

Ik wil hiermee de spirit van Wouter, de inspirator sinds jaar en dag, doorgeven als mentale steun voor Greetje en Denis, zijn ouders.
Voor zijn broers, familie, vrienden en sympathisanten.


Iedereen kan mijn tocht financieel ondersteunen door een gift op de rekening van vzw De Engelenhoeve met IBAN ” BE96 8508 3133 9205″.
Gelieve bij jouw storting als mededeling “Wouter gaat op reis” te plaatsen zodat wij weten dat je dit doet in het kader van mijn initiatief. Maar dit initiatief zal ook geregistreerd worden als “De Warmste Week”-actie om zo jou te inspireren om ook een event t.v.v. De Engelenhoeve vzw op te zetten.

Je kan dus alleen al door dit te delen binnen jouw netwerk een steentje bijdragen én de missie van De Engelenhoeve vzw mee helpen realiseren.

Ik hoop/reken op jouw enthousiaste aandacht én jouw financieel duwtje in de rug van de vzw De Engelenhoeve.

Dank bij voorbaat.

Met allerbeste groeten, Eugène

PS Like onze Facebookpagina, en deel onder jullie vrienden. Alle steun is zeer gewaardeerd.